Cụm thi đua số 10 Petrolimex tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 03:18 CH @ Chủ Nhật - 23 Tháng Bảy, 2023

Chiều ngày 20.07.2022, tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (Petrolimex Gia Lai), Cụm Thi đua số 10 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Cụm Thi đua số 10 (Cụm) gồm 03 đơn vị, trong đó Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên làm Cụm trưởng, Công ty Xăng dầu Bình Định – Cụm phó, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi – Thành viên.  

Toàn cảnh Hội nghị. 

6 tháng đầu năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới, tuy nhiên các đơn vị trong Cụm đã dự báo được về tình hình khó khăn, chủ động trong kế hoạch kinh doanh với sự đoàn kết, đồng lòng nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký. Trong 6 tháng đầu, 3 đơn vị thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD cơ bản đã đạt theo tiến độ kế hoạch năm do Tập đoàn giao, trong đó sản lượng bán lẻ đạt vượt so tiến độ kế hoạch. Công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Cụm đã có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức, các hoạt động thiết thực, phù hợp và hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị. 

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Gia Lai Bùi Nghĩa Thảo, Cụm trưởng Cụm thi đua số 10 phát biểu tại hội nghị.
Bà Võ Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Các hoạt động của Cụm được triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) từ việc xây dựng Quy chế hoạt động, kế hoạch, ký kết giao ước thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ... đã góp phần định hướng hoạt động cho công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm đạt hiệu quả. 

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã tập trung trao đổi các kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác kinh doanh. Trên cơ sở đó, các ý kiến góp ý xây dựng cho việc triển khai nhiệm vụ công tác thi đua – khen thưởng trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt kế hoạch được giao. 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Cụm Thi đua số 10 tiếp tục đẩy mạnh thi đua hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2023 với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất. Thực hiện tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng lợi nhuận; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản, tiền vốn, an toàn cháy nổ và an toàn về môi trường; bảo đảm việc làm, thu nhập và cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên – người lao động (CBCNV-NLĐ), hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Tuyên truyền, quán triệt CBCNV-NLĐ chấp hành chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Tập đoàn, Công ty gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tiếp tục tuyên truyền và phổ biến sâu rộng đến CBCNV-NLĐ về ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng. Kế hoạch hoá công tác thi đua khen thưởng, tổ chức theo dõi có hệ thống thành tích đã được khen thưởng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức giao lưu văn nghệ - thể thao... tạo sân chơi cho CBCNV-NLĐ, góp phần động viên, khích lệ CBCNV-NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, tạo động lực phát triển và lan toả sâu rộng. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng các đơn vị trong Cụm.

Nguồn:  Quốc Việt  -  Chuyên viên phòng TC-HC Công ty