Giới thiệu

Chia sẻ

Thành tích & Giải thưởng

Trải qua 36 năm liên tục phát triển, Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng 06 Huân chương Lao động (hạng Nhất, Nhì, Ba), và nhiều danh hiệu khác của Chính phủ, Bộ, Ngành và Tỉnh Gia Lai.

Thành tích chung của Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên:

- Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2011), hạng Nhì (2005), hạng Ba (năm 1985); (01 đơn vị trực thuộc và 02 cá nhân được tặng HCLĐ hạng Ba)
- Cờ thi đua của Chính phủ (năm 1999 và năm 2000);
- Cờ thi thi đua của Bộ Công Thương (Năm 1985, 1991, 1992,1996, 1997, 2008)
- Cờ thi đua của UBND Tỉnh Gia Lai (năm 1980, 1985, 1987, 1986, 2004, 2007 và 2009, 2011).
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Năm 1987, 1988, 1999, 2002, 2008);
- Bằng khen của Bộ Công Thương: (Năm 1997, 1988, 1989, 1990, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011)
- Bằng khen của Bộ Công An (Năm 1996,2001,2002, 2009, 2011)
- Bằng khen của Bộ Tài Chính (Năm 2005, 2006, 2009, 2010)
- Bằng khen của UBND tỉnh Gia lai (Năm 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2010)