Petrolimex Bắc Tây Nguyên tham dự hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023 cấp Đảng bộ Khối

 01:53 CH @ Thứ Sáu - 27 Tháng Mười, 2023

Sáng ngày 27.10.2023, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên đã tham dự Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023 cấp Đảng bộ Khối do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức. 
Tiếp nối thành công từ Hội thi cấp cụm các tổ chức cơ sở đảng, thí sinh Phạm Đình Thủy – Bí thư Chi bộ 03, đại diện cho Đảng bộ Công ty tham dự Hội thi cấp Đảng bộ Khối cùng 11 thí sinh đạt giải tại hội thi cấp cụm. 


Nội dung thi tập trung vào Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp trên liên quan trực tiếp đến chi bộ gồm: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, chi ủy và bí thư chi bộ; hình thức, các bước thực hiện sinh hoạt chi bộ; công tác tư tưởng chính trị ở chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tổ chức Đảng, đảng viên…
Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối mà còn là dịp để Đảng bộ Công ty có cơ hội giao lưu, học hỏi, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ. 
Đây cũng là dịp để Đảng bộ công ty đánh giá năng lực của đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ để đề ra giải pháp phù hợp góp phần nâng cao hoạt động của chi bộ và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ trong thời gian tới. 
Một số hình ảnh hội thi:

Nguồn:  Hoài Danh  -  Phó Trưởng phòng TC-KT Công ty
Petrolimex Gia Lai