Trao sổ tay “làm theo gương Bác” cho đảng viên

Văn HươngCV-BTG Đảng ủy KDN tỉnh - Petrolimex Gia Lai
03:08' CH - Thứ năm, 22/03/2012

Sáng ngày 17/3/2012, Đảng ủy Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên long trọng tổ chức lễ trao sổ tay “làm theo gương Bác” cho đảng viên trong Đảng bộ.
Tham dự lễ trao sổ tay “làm theo gương Bác” có mặt đầy đủ các đồng chí lãnh đạo Ban Giám đốc Công ty, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bộ phận giúp việc của Đảng ủy Công ty về triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (là đảng viên) và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Công ty.
Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo Đảng ủy Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tiến hành tổ chức điểm trao sổ tay "làm theo gương Bác" cho đảng viên trong Đảng bộ Công ty.
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiêp tỉnh, đồng chí Phạm Nhơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc sử dụng sổ tay “làm theo gương Bác”. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty đạt yêu cầu Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 05-TTr/TU, ngày 16/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cấp ủy đảng lưu ý cần bám sát các nội dung hướng dẫn, quy định của cấp trên về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai; công văn số 369-CV/TU, ngày 09/01/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai; Hướng dẫn số 32a-HD/BTGTU, ngày 19/12/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sử dụng sổ tay "làm theo gương Bác"; gợi ý nội dung đăng ký làm theo gương Bác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; các quy định chuẩn mực đạo đức doanh nghiệp của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, của Công ty về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để hướng dẫn tất cả đảng viên nắm rõ cách thức viết cũng như nội dung đăng ký "làm theo gương Bác" trong sổ tay một cách cụ thể, sát hợp với tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của đảng viên, tránh tình trạng đăng ký chung chung, mang tính hình thức, đăng ký nhiều nhưng không thực hiện được.
Hằng tháng, đảng viên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nội dung đăng ký làm theo gương Bác để cấp ủy, chi bộ theo dõi, giúp đỡ; định kỳ 6 tháng, 1 năm cấp ủy hướng dẫn đảng viên tự đánh giá kết quả thực hiện của mình về những nội dung đã đăng ký; chủ trì lấy ý kiến tham gia, góp ý của tập thể chi bộ cho từng đảng viên. Đảng viên phải gương mẫu, nhất là cán bộ chủ chốt trong Công ty phải đi đầu, nêu gương để quần chúng noi theo trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là việc làm thường xuyên của đảng viên, là nội dung sinh hoạt định kỳ của tổ chức đảng; kết quả thực hiện nội dung đăng ký "làm theo gương Bác" của đảng viên phải đi liền với việc bình xét mức độ hoàn thành, hiệu quả đạt được trong công tác chuyên môn tại doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung để cấp ủy theo dõi, xem xét đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.
Bộ phận giúp việc tham mưu cấp ủy Đảng đôn đốc, kiểm tra các chi bộ việc triển khai sử dụng sổ tay "làm theo gương Bác" đến cán bộ, đảng viên trong Công ty bảo đảm yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác hiện nay phải gắn với quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" nhằm không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng đầy đủ xăng, dầu và sản phẩm hóa dầu cho nhu cầu sử dụng của nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp khóa II và nghị quyết của Đảng bộ Công ty lần thứ X đề ra.
Trong không khí long trọng của buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thân mật trao sổ tay "làm theo gương Bác" cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (khóa X) và Bộ phận giúp việc Đảng ủy Công ty; đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty trao sổ tay “làm theo gương Bác” cho các đồng chí cấp ủy các chi bộ, Ban Chấp hành các đoàn thể Công ty (là đảng viên) và đảng viên của 5 chi bộ trực thuộc.
Đại diện toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đồng chí Trần Thị Tuyết - đảng viên tiểu biểu, cảm động phát biểu rất vinh dự khi nhận sổ tay “làm theo gương Bác”, trên cơ sở hướng dẫn, quy định của Tỉnh ủy, gợi ý nội dung đăng ký làm theo gương Bác của Đảng ủy Khối, các chuẩn mực đạo đức doanh nghiệp do Công ty quy định về làm theo gương Bác và nhiệm vụ được lãnh đạo Công ty phân công để đăng ký những việc làm thật cụ thể, thiết thực; đồng thời, đề ra biện pháp khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện có hiệu quả những nội dung đã đăng ký, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên trong suốt thời gian sử dụng sổ tay “làm theo gương Bác”, gắn bó, nổ lực xây dựng Công ty ngày càng phát triển.
Nhân dịp lễ trao sổ tay "làm theo gương Bác", đồng chí Phạm Nhơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho 5 đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2009 - 2011).
Phát huy những kết quả đạt được, sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng với lãnh đạo Công ty tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp kế hoạch đã đề ra về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chắc chắn năm 2012 và những năm tiếp theo, sẽ có nhiều điển hình tập thể, cá nhân trong việc thực hiện 4 chương trình hành động do Đảng ủy, lãnh đạo Công ty phát động như: “Chương trình xây dựng Cửa hàng xăng dầu điển hình” và xây dựng "Cửa hàng Thanh niên làm theo lời Bác"..., góp phần cùng Công ty hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 84 năm “Ngày truyền thống của ngành Xăng dầu Việt Nam” (13/3/1928 - 13/3/2012) và hướng tới Đại hội lần thứ IV Công đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Một số hình ảnh tại lễ trao sổ tay "làm theo gương Bác" của Đảng ủy Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

Đ/c Phạm Nhơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
trao sổ tay "làm theo gương Bác" cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty (khóa X).

Đ/c Phạm Nhơn - Phó Bí thư Đảng ủy KDN tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ trao sổ tay "làm theo gương Bác"

Đ/c Vũ Huy Trí - Bí thư Đảng ủy Cty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên
trao sổ tay "làm theo gương Bác" cho các đồng chí đảng viên

Đ/c Phạm Nhơn - Phó Bí thư Đảng ủy KDN tỉnh
trao Giấy khen của Ban Thường vụ cho đảng viên HTXS nhiệm vụ 3 năm liền (2009 - 2011).

Văn Hương (CV-BTG Đảng ủy KDN tỉnh)

Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn